ఇక 12 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా రేషన్..ఏపీ, తెలంగాణకు వర్తింపు

త్వరలో ‘ఒకే దేశం ఒకే రేషన్‌ కార్డు’