కరోనా ఎఫెక్ట్: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌పై జపాన్ కీలక నిర్ణయం

మేరీకోమ్‌కు స్వర్ణ పతాకం..!