పోయిన బైక్‌కి ఇంటికి చలానా వచ్చింది..ఆ తర్వాత సీన్ అదరహో..

వెన్నులో బుల్లెట్..మిస్టరీలో నయా ట్విస్ట్..!