ట్రిపుల్ ఐటీలో కలకలం.. గర్ల్స్ హాస్టల్ రూమ్‌లో యువకుడు

శభాష్ ‘శివా’… ఏడాదికి లక్ష డాలర్ల జీతం!