మహేష్ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ!

సల్మాన్‌తో సందీప్ వంగా?..జాక్‌పాట్ కొట్టాడా!