కరోనా వైరస్‌ గురించి భయం అనవసరం: ఈటల రాజేందర్

SARS-CoV-2: కరోనా @ ఢిల్లీ, హైదరాబాద్!