35 ప్రైవేట్ ల్యాబ్‌‌ల్లో క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లు..హైద‌రాబాద్‌లో 5