చేతి గాజు ఇచ్చి..ఉద్యమానికి మద్దతు నిలిచి..

చంద్రబాబు సీక్రెట్ వెల్లడించిన భువనేశ్వరి

విజయమ్మను ఓడించిన వైజాగ్‌కు క్యాపిటలా? బాబు నోట సూపర్ మాట

బాబు నోట మళ్ళీ తెలంగానం.. అభివృద్ధి నేనే చేశా!