జోరు లేని సెప్టెంబర్‌..!! ‘గద్దలకొండ గణేష్ ఈజ్ ద కింగ్’