హిట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్

‘అ!’ సీక్వెల్.. నిర్మాత దొరకలేదు.. ఆయన్ను కలవలేదు..!