మొన్న జరిగిన ఎన్నికలతో ఎన్టీఆర్ ఆత్మ శాంతించింది: లక్ష్మీపార్వతి