ముగిసిన నడిగర్‌ సంఘం ఎన్నికలు

నడిగర్ సంఘం ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం!