12 ఏళ్ల కష్టం..నాన్నను కోల్పోయి..’డియర్ భరత్ కమ్మ’

‘డియర్‌ కామ్రేడ్‌’ బాలీవుడ్‌కు..ఏకంగా కరణ్‌ ఎనౌన్స్ చేశాడోచ్!

‘డియర్‌ కామ్రేడ్‌’ సెన్సార్ కంప్లీట్!