కరెక్షన్లు చేసిన లెక్కల మాస్టార్‌.. మెగాస్టార్ ముందుకు ‘ఉప్పెన’..!