అదే ఆసుపత్రిలో మరో దారుణం.. వందలాది పుర్రెలు, అస్థిపంజరాలు