తలాక్‌ చెప్పలేదని..కిరోసిన్ పోసి తగులబెట్టాడు!

బీజేపీలో చేరిందని ఇల్లు ఖాళీ చేయమన్నారు..