స్వస్థలాలకు దిశ నిందితులు! మరికొద్దిసేపట్లో అంత్యక్రియలు