ఎన్నార్సీపై కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు

బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చేస్తారా? అయితే కాంగ్రెస్ టిక్కట్ మీకే!

మునిసిపల్ అభ్యర్థుల ఎంపికలో కేటీఆర్ వెరైటీ స్టైల్