మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బాబు, పవన్ మిలాఖత్ ! తాజా వ్యూహం ఫలించేనా ?

తెలంగాణ: ఆగస్టు ఫస్ట్ వీక్‌లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు