రాజధానిపై స్పందించకపోతే.. థియేటర్లు బంద్: సినీ ప్రముఖులకు కాంగ్రెస్ లేఖ