పోలీసులు కాల్పులు జరపలేదా ? ఇదిగో ప్రూఫ్ !

తిరుపతికి మోదీ గిఫ్ట్.. ఏంటంటే?

ఇండియన్ టెక్కీలకు అమెరికా షాక్.. ఈసారి ఏం చేసిందంటే ?