తిరుపతికి మోదీ గిఫ్ట్.. ఏంటంటే?

అయోధ్య తీర్పు నేపథ్యంలో మోదీ కీలక ఆదేశాలు.. ఏమన్నారంటే ?