డుమ్మా కొట్టే మంత్రులపై మోదీ ఫైర్.. లిస్ట్ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశాలు