బాబుకు మంత్రి అనిల్ సవాల్.. దమ్ముంటే మరో పార్టీ పెట్టి..!

అర్థరాత్రి అర్జెంట్‌గా.. ఏపీ మంత్రుల సమావేశాలు..!

కృష్ణాడెల్టాకు నీటిని విడుదల చేసిన మంత్రి అనిల్ కుమార్