బ్రేకింగ్: ఆగిపోయిన మెట్రో ట్రైన్.. కారణమేంటంటే..?