దేశంలో ఫస్ట్‌ టైం.. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఫేస్ రికగ్నిషన్ యాప్