ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం వస్తే… ఫస్ట్ టార్గెట్ వీళ్లే..