కొరడాతో కొట్టుకున్న సల్మాన్ ఖాన్.. వీడియో వైరల్

‘ఛాయిస్’ నీకే వదిలేస్తున్నా.. రామాయణమా.. లేక మహాభారతమా..!