సమంతా ఫీట్ చూసి వావ్ అనకుండా ఉండగలరా?

బాలీవుడ్‌లో రీమేక్ కానున్న మరో తెలుగు సినిమా