ట్రైన్‌లో మహేష్.. కామెడీ స్టార్ట్

‘ఆర్మీ ఆఫీసర్‌’గా మహేష్.. కేక పుట్టిస్తోన్న లీక్డ్ లుక్