ఇక వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేర్చడం అంత సులువు కాదు..! సెట్టింగ్స్ ఇలా..?

మూడు గంటల్లో ముంబై టూ షిరిడీ!

చంద్రబాబు ఇంటికి ‘కూల్చివేత’ నోటీసులు