ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌లో ఒక్క అంగుళం కూడా ఎత్తును తగ్గించేది లేదని.. అనుకున్న ప్రకారం 45.72 మీటర్లు కట్టి తీరుతామని వెల్లడించారు.