నెలరోజుల్లోనే ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత..2024లో అధికారం మనదే..చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు

కన్నబిడ్డలా ఆదరించారు.. కుప్పంలో చంద్రబాబు భావోద్వేగం