‘వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్’ టీజర్.. ప్రేమంటే ఏంటంటే..!

‘కౌసల్య కృష్ణమూర్తి’ ఆడియో వేడుకకు అతిథిగా మిథాలీ రాజ్