కష్టాల్లో నిర్మాత.. వెనక్కి తగ్గిన పవన్..!

మళ్లీ క్రిష్ గురించి నోరు జారిన కంగనా.. ఏమందంటే!