కోల్‌కతా పోర్ట్ ట్రస్ట్ 150 సంవత్సరాల వేడుకలకు హాజరుకానున్న మోదీ!