లాక్‌డౌన్‌: వారు ‘నో కరోనా’ అంటుంటే.. వీరు ‘ఆవో కరోనా’ అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు