‘దిల్ వాలే ! ఐ లవ్ యూ..’.. కేజ్రీవాల్ దిల్ ఖుష్ !

ఫిబ్రవరి-14తో కేజ్రీవాల్‌కు విడదీయరాని బంధం

నో క్రాకర్స్‌ ప్లీజ్‌.. కార్యకర్తలకు కేజ్రీవాల్ సూచన