దారుణం..హిందూ షాపుల‌కు వెళ్లిన ముస్లిం మ‌హిళ‌ల‌ను..