కార్గిల్ విజయ్ దినోత్సవం: ఇండియా-పాక్ యుద్ధం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు

ఇప్పుడు అలా చేస్తే కుదరదు… పాక్‌కు ఆర్మీ చీఫ్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్