కోచ్‌గా మరోసారి రవిశాస్త్రి ఫిక్స్!

సచిన్‌కు అరుదైన గౌరవం… హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లో చోటు