మేడమ్ తుస్సాడ్స్‌లో ‘చందమామ’.. సౌత్‌లోనే మొదటి హీరోయిన్