చెప్పకూడదంటూనే.. గుట్టు విప్పేసిన కాజల్!

జనసేనానితో ప్రయాణం.. శర్వా సర్‌ప్రైజ్!