కపిల్‌దేవ్‌గా రణ్‌వీర్‌ ఫస్ట్‌లుక్.. వావ్ అచ్చు అలానే