ఇంజనీరింగ్‌ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ సంవత్సరం.. నో క్రెడిట్స్‌.. నో డిటెన్షన్‌..

అసలు ఏపీ ఎంసెట్ ఫలితాలు ఎప్పుడంటే?