అక్కడ ఓ మంత్రి, ఎమ్మెల్యేకు కరోనా..వారి కాంట్రాక్ట్‌లు తెలిస్తే..షాకే?