బ్రేకింగ్: వైసీపీ సర్వనాశనానికి ఇదే నాంది

బాబు కాకుండా బీజేపీ ఎందుకు? పవన్ వ్యూహమిదే!