మూడు పార్టీలకు నెత్తినొప్పి.. ఇంతకీ వివేకాను చంపిందెవరు?

నాలుగు బకెట్ల నిండా నాటుబాంబులు..? ఎక్కడివి..?

జగన్ అనే నేను… నవరత్నాలకు శ్రీకారం!

వైఎస్సార్ జయంతికి.. పెంచిన పెన్షన్ల పంపిణీ..!