విశాఖ ఉత్సవ్‌ ముగింపు సంబరాలు

విశాఖ ఉత్సవ్‌లో సీఎం జగన్