నవంబర్ 2 నుంచి ఏపీలో స్కూళ్ళు రీ-ఓపెన్

మళ్ళీ తెరమీదికి దొనకొండ.. కేపిటల్ కాదు గానీ..